Partneri Modrého pondelka

Partnerom sa môže stať každý náš zákazník, ak si v čase od 25.11.2019 do 16.12.2019 zakúpi v spoločnosti ASUAN a.s. tovar v hodnote aspoň 500 EUR.  V sekcii Partneri uverejníme logo alebo obchodný názov týchto zákazníkov na základe  písomného súhlasu so zverejnením loga alebo názvu spoločnosti na stránke www.modrypondelok.sk ako partnera projektu a zaslaného loga alebo názvu spoločnosti.