Ako to vzniklo

 

Prečo a ako vznikol Modrý pondelok?

Modrý pondelok je moja stará myšlienka, ku ktorej som sa po rokoch vrátil.

Spoločnosť ASUAN už celé roky časť svojho zisku darúva organizáciám a jednotlivcom, ktorí to naozaj potrebujú, ako napríklad aktuálne nezisková organizácia Svetielko pomoci pre deti z onkológie. Rozmýšľal som, ako do toho zapojiť aj našich zákazníkov, prípadne dodávateľov, partnerov.
Vtedy som si spomenul, že pred rokmi som inej charitatívnej organizácii ponúkal spoluprácu v tom, že nejaké to percento z tržby, napríklad z pondelka, im venujeme a oni to použijú účelne a zmysluplne s tým, že sa navzájom podporíme. Celé som im to vysvetlil, ale márne som čakal – neozvali sa.

Teraz som túto myšlienku oživil a rozhodol som sa uviesť ju hneď do života. Projekt vznikal takpovediac na kolene a vo veľmi krátkom čase. Mojou snahou bolo spustiť to aspoň pár pondelkov pred Vianocami, kedy je každý citlivejší, kedy si každý rád odnesie pocit, že aj on pomohol.

 

Prečo práve pondelok a prečo práve modrý?

V stavbárčine stavbár potrebuje materiál na začiatku týždňa, a tak - pondelok.

A prečo modrý? Na to máme dva dôvody – jeden je ten, že modrá farba je spájaná s našou spoločnosťou od jej vzniku a potom druhý, ten, že Modrý pondelok je skôr synonymom nepracovania a my chceme pracovať a svojou prácou chceme pomôcť.

 

Je Modrý Pondelok jednorazový projekt?

Modrý Pondelok nemá byť jednorazovým projektom. Chceme v tom pokračovať aj v budúcnosti a zapojiť do toho čo najviac partnerov.
Podmienky sa budú meniť, ale dve veci sa určite nezmenia, a tie sú – pondelok a pomáhať.

Chceme a musíme myslieť aj na iných a pomáhať im. Je to hlavný princíp človečenstva, spôsob prežitia ľudstva ako druhu. Súčasnosť nám nedáva veľmi na výber a čim ďalej tým viac sa izolujeme a separujeme od našich blízkych a celkovo od ľudí.

  

Predseda predstavenstva ASUAN a.s.
Jozef Farkaš